Leverantörsinfo

Vi ser helst att du skickar fakturor digitalt. Som e-post eller e-faktura.
Bifoga signerade underlag.
E-post vid faktura: ekonomi@hedlundtransport.se

Alternativ fakturaadress:
Hedlund Transport AB
Box 1
153 07 Hölö

Om du har några frågor når du oss på:
Växel: 08-480 01 200
Ekonomifrågor: ekonomi@hedlundtransport.se
E-post företag: info@hedlundtransport.se
______________________
Organisationsnummer: 556818–9541