Chaufförsportal

Lathundar

Kundkrav


Orderprogrammet Coredination

Nya heter Coredination Worker, gamla heter Coredination

 • Skapa uppdrag
 • Färdigställa/rapportera uppdrag
 • Signera och dela
 • Filtrera uppdrag

Krav på körsedeln

På körsedeln ska det framgå (texta tydligt):

 • Starttid
 • Sluttid
 • Reg.nr
 • Laglig lastvikt
 • Förare
 • Signatur
 • AO-nummer/littera
 • Beskrivning av jobbet – antal lass, geografiskt område etc.

Exempelbild bra sedel | Exempelbild dålig sedel | Ej godkänd digital rapport


Arbetsledning

Du når oss på 08-480 01 200 mellan 06.30-17.00. Jour 08-480 01 219.
Skicka bifogade (manuella) körsedlar till order@htab.se.