Chaufförsportal

Semester 2024

Fyll i din semester för lättare planering av jobb och resurser


  Lathundar

  Lathund för Asfaltsgruppen, NCC, RoadwayX och Svevia


  Orderprogrammet Coredination

  Nya heter Coredination Worker, gamla heter Coredination. Gamla versionen är på väg bort så tar för vana att använda nya.

  Lathund gamla appen (Coredination)

  • Skapa uppdrag från mall
   • I Uppdragsvyn -> Tryck på de tre prickarna och välj Nytt uppdrag från mall/Skapa från mall
   • Välj lämplig mall
   • Mallen är vald och det är dags att komplettera med uppgifter som datum och att boka dig själv Se över de förvalda uppgifterna och ändra vid behov. Du kan välja start- och slutplats. Avsluta med att trycka på ”Boka mig” om inte det är förvalt. Tryck sen på Spara.
   • Färdigt!
  • För att starta uppdraget trycket du på Start. Statusen ändras då till Påbörjad. Starttiden kan justeras under vyn Översikt eller när rapporteringen görs vid slutet av uppdraget.
  • Färdigställa/rapportera uppdrag
   • Tryck på Stopp så kommer Rapporteringsvyn upp. Skriv vad du har gjort under dagen och fyll i artiklar (så gott det går).
   • Välj vilken fordonstyp du använt.
   • Justera klockslagen vid behov.
  • Rapportern är färdig. Du kan bifoga bilder genom att trycka på kamera-ikonen eller bild-ikonen. Det kan behövas om du uppges bifoga tankkvitton för HVO, vågsedel, manuell körsedel etc.
  • Signera
   • När allt är klart ska kunden signera. Det översta namnet bland kontaktpersonerna kommer upp som förslag. Ändra vid behov. Låt sedan kunden skriva på telefonen, glöm inte att trycka på Färdig.
  • Dela
   • När uppdraget är färdigrapporterat och signerat uppskattar vi om ni skickar det till kunden. Tryck på de tre prickarna eller dela-symbolen och välj Dela. Du får då upp uppdragets samtliga kontaktpersoners e-postadresser. Du kan välja att skriva till ett meddelande men det behövs vanligtvis inte. ”Dela intern information” ska inte vara markerad.
   • Tryck på skicka-knappen och du är helt klar.
  • Filtrera uppdrag
   • Du kan filtrera uppdrag på tidsperiod samt uppdragens olika statusar. En fördel är att ha ”30 dagar framåt och bakåt” på tidsperiod för att få fram så många uppdrag som möjligt. Du kan få fram stängda uppdrag (t ex fakturerade) genom att välja Stängd i menyn Innehåll.

  Lathund nya appen (Coredination Worker)

  Lathund i bildform kommer. Tillvägagångssättet är som i gamla appen men det skiljer sig visuellt.


  Krav på körsedeln

  På körsedeln ska det framgå (texta tydligt):

  • Starttid
  • Sluttid
  • Reg.nr
  • Laglig lastvikt
  • Förare
  • Signatur
  • AO-nummer/littera
  • Beskrivning av jobbet – antal lass, geografiskt område etc.

  Exempelbild bra sedel | Exempelbild dålig sedel | Ej godkänd digital rapport


  Arbetsledning

  Du når oss på 08-480 01 200 mellan 06.30-17.00. Jour 08-480 01 219.
  Skicka bifogade (manuella) körsedlar till order@htab.se.