Chaufförsportal

Webbformulär Coredination

  Svara så utförligt du kan. Vi vill ha dina svar senast onsdag kl 10.  Varför?

  Vad är svårast med nya appen?

  Vad är svårast med gamla appen?

  Vad är bra med Coredination?

  Vad önskar du att Coredination förbättrar?

  Kan du tänka dig att vara med på ett möte med Coredination i Järna kl 13 på onsdag 13/9?

  Lathundar

  Kundkrav


  Orderprogrammet Coredination

  Nya heter Coredination Worker, gamla heter Coredination

  Lathund gamla appen (Coredination)

  Lathund nya appen (Coredination Worker)

  Lathund i bildform kommer. Tillvägagångssättet är som i gamla appen men det skiljer sig visuellt.


  Krav på körsedeln

  På körsedeln ska det framgå (texta tydligt):

  • Starttid
  • Sluttid
  • Reg.nr
  • Laglig lastvikt
  • Förare
  • Signatur
  • AO-nummer/littera
  • Beskrivning av jobbet – antal lass, geografiskt område etc.

  Exempelbild bra sedel | Exempelbild dålig sedel | Ej godkänd digital rapport


  Arbetsledning

  Du når oss på 08-480 01 200 mellan 06.30-17.00. Jour 08-480 01 219.
  Skicka bifogade (manuella) körsedlar till order@htab.se.